Lochtemanweg 94, 3550 Heusden-Zolder
011 43 48 97
info@d-designinterieur.be

Algemene voorwaarden

We understand designALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERNETVERKOOP

Gelieve de gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze website en alle transacties met D-Design, door te lezen. 
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord
gaat. 
 
ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 
Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door D-Design. Dit op het grondgebied van België, Nederland en Luxemburg. Alle andere voorwaarden, zelfs die zijn hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. D-Design kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. 

Op (het gebruik van) deze Site en alle transacties met D-Design, als onderdeel van Group D&D, is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook, ook die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter te Hasselt. Indien u hiermee niet akkoord gaat, maakt u dan a.u.b. geen verder gebruik van deze Site. Als u vanuit een ander land deze Site bezoekt, doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de betreffende lokale regelgeving. 
 

MINIMUM LEEFTIJD VOOR AANKOOPOm tot een aankoop over te gaan is een leeftijd van 18+ verplicht of toestemming van ouder of voogd.
Bij aanvaarding van deze algemene voorwaarden bevestigd u aan de leeftijd van 18+ te hebben of toestemming van ouder of voogd. 
 
EIGENDOMSOVERDRACHT 
Bij verkoop hebben wij het recht de verkochte goederen onder ons te houden en afgifte ervan te weigeren totdat de algehele betaling van alle facturen op naam van de klant heeft plaats gevonden.
 
LEVERINGSTERMIJN 
Leveringstermijnen worden enkel bij benadering gegeven en zonder garantie. Vertraging of tijdelijke onmogelijkheid van levering geeft de koper geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-naleving  van zijn verbintenissen. 

TERUGSTUREN
De klant heeft niet het recht om zijn aankoop terug te sturen voor bestellingen gemaakt volgens zijn specificaties.

CONTACT 
Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij D-Design op het nummer 
0032 (0) 11 43 48 97 of kan een mail sturen naar info@d-designinterieur.be 
 
WAARBORG 
Indien er een waarborg wordt verleend op de verkochte goederen, wordt deze uitdrukkelijk op de bestelbon en offerte vermeld. Bij gebreke aan deze vermelding is er geen waarborg verleend.

PRIJZEN EN BETALING
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Hiervoor kan D-Design  niet aansprakelijk gesteld worden. De prijzen vermeld op de website zijn exclusief eventuele administratie- en/of verzendingskosten.
Alle prijzen vermeld op de website zijn exclusief 21% BTW 
Prijzen en algemene voorwaarden op onze website zijn uitsluitend geldig voor België, Nederland & Luxemburg. Er worden géén bestellingen aanvaard van buiten deze drie landen. 
 
Betalingsvoorwaarden: Integrale betaling bij ontvangst factuur en anticipatief aan de fabricatie van het meubilair.
Wij aanvaarden alleen betalingen via overschrijving.

LEVERING
De levering gebeurt altijd rechtstreeks aan een door U op te geven adres. 
Er worden geen verzendkosten berekend in België voor bestellingen van 750 euro exclusief btw en hoger. Voor grote (zware) bestellingen met een waarde minder dan 750 euro, worden er 25 euro verzendkosten berekend. Voor kleine (lichte) bestellingen worden er 5 euro verzendkosten berekend. De verzendkosten zullen vermeld staan op uw factuur.
 De leverdatum en -uur worden in overleg met onze transporteur afgesproken.